אתם נמצאים כאן:  דף הבית  

הספרים החדשים לכיתה י' בהתאם ל"ארגון הלמידה החדש" יצאו לאור.

ספר לאפשרות א:  "הבעה ותחביר – אפשרות א"

ספר לאפשרות ב: "הבעה ולשון – אפשרות ב"

רכזי לשון המעוניינים לקבל ספר לדוגמה, יקראו את המסמך "ספרים חדשים לכיתה י ".

במסמך מופיעים כל הפרטים באשר לספרים החדשים, וכיצד לקבל אותם.

הטופס "פרטים אישיים" מיועד רק למורים הנמצאים בקטגוריה  2  – ראו במסמך)

ספרים חדשים לכיתה י'

טופס פרטים אישיים

כתובת המייל שלנו: sherypub@Gmail.com


ספרים עבור צוות המורים

אם אחד מספרי הלימוד שלנו ישמש כספר הלימוד של תלמידיכם בשנת הלימודים הקרובה, כל מורה בצוות יוכל לקבל עותק אחד.

אנו מבקשות מרכז המקצוע למלא את הטופס המצורף עבור כל מורי הצוות (שם, טלפון והספר הנדרש בלבד) ולשלוח אלינו בחזרה.

טופס לקבלת ספר/ים עבור צוות המורים


כתובת המייל שלנו: sherypub@Gmail.com

טופס מספר 1 - טופס פרטים אישיים של רכז מקצוע

טופס מספר 2 - טופס לקבלת ספר/ים עבור צוות המורים

טופס מספר 3 - טופס מילוי פרטים למורה המעוניין לקבל עדכונים

בברכה,

קורן נשר שרעבי