הסדרה החדשה באישור משרד החינוך

"הלשון והטקסט - שלב א"

"הלשון והטקסט - שלב ב"

"הלשון והטקסט - הספר המותאם"

אתם נמצאים כאן:  חומרי למידה  

    הפועל

צורות ופרגמטיקה - תשובות

    תצורת השם

    תחביר

תחביר ופרגמטיקה - תשובות

    הבעה

הבעה ותחביר אפשרות א - תשובות

      לא מדגדג את קצה המצפון

      קסם ההישרדות של המילה הכתובה

      יחי ההבדל הקטן

      נושאים נוספים לכתיבת מאמר

    תחביר

    הבעה

הבעה ולשון אפשרות ב - תשובות

      לא מדגדג את קצה המצפון

      קסם ההישרדות של המילה הכתובה

      יחי ההבדל הקטן

      נושאים נוספים לכתיבת מאמר

    תחביר

    הפועל

הבנה והבעה

הלשון והטקסט - שלב א - תשובות

סיכום ממזג - הדרכה והדגמה

סמנטיקה

מילון

פועל

שם עצם

שם מספר

תחביר

טקסטים נוספים לתרגול

הבנה והבעה

הלשון והטקסט - שלב ב - תשובות

ניתוח מאמרים - הדרכה והדגמה

הפועל

שם עצם

תחביר

טקסטים נוספים לתרגול

הסבר על הספר המותאם

הספר המותאם - תשובות

הבנה והבעה

הפועל

שם העצם

תחביר

הערות דידקטיות

מתרגלים א - תשובות

סמנטיקה

הבנה והבעה

המילון

הפועל

שם העצם

שם המספר

תחביר

הצעה לסדר הוראת התכנים שבספר

הבנה והבעה

מתרגלים ב - תשובות

הפועל

שם העצם

תחביר

מערכי שיעור

פרגמטיקה בתחום התחביר

הצעה לסדר הוראת התכנים שבספר

בין המילה לטקסט - שאלון א
תשובות לפרק הסמנטיקה עד עמוד 28
תשובות לפרק הסמנטיקה מעמוד 29
תשובות לפרק הבנה והבעה
תשובות לפרק המילון
תשובות לפרק הפועל - שלמים
תשובות לפרק הפועל - מרובעים
תשובות לפרק הפועל - חסרים
תשובות לפרק שם העצם
תשובות לפרק שם המספר
תשובות לפרק התחביר -חלקי הדיבור
תשובות לפרק התחביר - הסמיכות
תשובות לפרק התחביר - נושא, נשוא ומשלימי המשפט
תשובות לפרק המשפט השמני
תשובות לפרק - משפטים שאינם פשוטים
סדר המילים במשפט ודרכים למסירת מידע
תשובות לפרק הבנת הנקרא והבעה הבנת הלשון
תשובות לפרק תורת ההגה והפועל
תשובות לפרק שם המספר
תשובות לפרק תצורת השם
תשובות לפרק תחביר ושחבור
מדריך דידקטי למורה לשון על כל לשון - שלב א
תשובות לפרק הפועל
תשובות לפרק שם העצם
תשובות לפרק שם המספר
תשובות לפרק תחביר
תשובות לפרק אוצר המילים והמשמעים
תשובות לפרק הבנה והבעה
תשובות לפרק הבנת הנקרא והבעה לשון על כל לשון - שלב ב
תשובות לפרק הפועל
תשובות לפרק תצורת השם
תשובות לפרק תחביר
תשובות לפרק לשון המקורות
מדריך דידקטי למורה
סיכום וכתיבת חיבור כללי
מדריך למורה מאה מושגים שלי
קישור לאתר לשונט מילון מושגים
מאגר מידע בנושאי הלשון העברית מאגר מידע בלשונט
קישור לניבון של נעמן אופיר ניבון
מתוך אתר לשונט מבחני בגרות בלשון