בקרוב יעלה אתר חדש במקום אתר זה.    

באתר החדש התשובות ייחשפו    

.על פי דרישת המורה    

אתם נמצאים כאן:  חומרי למידה  

    הבנה והבעה - כל התרגילים

בשבילי הטקסט - הבנה והבעה

    כשאנו צוחקים - תשובות וסקירה ספרותית

    אלכוהול כסם מדכא - תשובות וסקירה ספרותית

    חיבור או ניתוק - תשובות וסקירה ספרותית

    רישיון נהיגה מדורג - תשובות וסקירה ספרותית

    חוק היורדים - תשובות וסקירה ספרותית

    משפט פשוט עד התמורה

בשבילי הטקסט - תחביר

    משפט פשוט משלימי הפועל

    המשפט השמני

    משפט ייחוד

    משפט פשוט בעל חלקים כוללים

    משפט איחוי

    משפט מורכב-פסוקיות תיאור

    פסוקיות שאינן תיאוריות

    פסוקית מצומצמת

    משפטים מורכבים בעלי פסוקיות אחדות

    דרכים למסירת דיבור

    דו- משמעות תחבירית

   

    שלמים ומילות יחס

בשבילי הטקסט - מערכת הצורות

    גזרת המרובעים

    גזרות חפ"נ - חפיצ

    גזרות הנחים

    גזרת נחי ל"י/ה

    גזרת נחי ל"א

    העיצורים הגרוניים

    גזרת נחי ע"ו/י

    גזרת ע"ע (הכפולים)

    תרגילי סיכום לפרק הפועל

    שם העצם

    הפועל

צורות ופרגמטיקה - תשובות

    תצורת השם

    תחביר

תחביר ופרגמטיקה - תשובות

    הבעה

הבעה ותחביר אפשרות א - תשובות

      לא מדגדג את קצה המצפון

      קסם ההישרדות של המילה הכתובה

      יחי ההבדל הקטן

      נושאים נוספים לכתיבת מאמר

    תחביר

    הבעה

הבעה ולשון אפשרות ב - תשובות

      לא מדגדג את קצה המצפון

      קסם ההישרדות של המילה הכתובה

      יחי ההבדל הקטן

      נושאים נוספים לכתיבת מאמר

    תחביר

    הפועל

הבנה והבעה

הלשון והטקסט - שלב א - תשובות

סיכום ממזג - הדרכה והדגמה

סמנטיקה

מילון

פועל

שם עצם

שם מספר

תחביר

טקסטים נוספים לתרגול

הבנה והבעה

הלשון והטקסט - שלב ב - תשובות

ניתוח מאמרים - הדרכה והדגמה

הפועל

שם עצם

תחביר

טקסטים נוספים לתרגול

הסבר על הספר המותאם

הספר המותאם - תשובות

הבנה והבעה

הפועל

שם העצם

תחביר

הערות דידקטיות

מתרגלים א - תשובות

סמנטיקה

הבנה והבעה

המילון

הפועל

שם העצם

שם המספר

תחביר

הצעה לסדר הוראת התכנים שבספר

הבנה והבעה

מתרגלים ב - תשובות

הפועל

שם העצם

תחביר

מערכי שיעור

פרגמטיקה בתחום התחביר

הצעה לסדר הוראת התכנים שבספר

בין המילה לטקסט - שאלון א
תשובות לפרק הסמנטיקה עד עמוד 28
תשובות לפרק הסמנטיקה מעמוד 29
תשובות לפרק הבנה והבעה
תשובות לפרק המילון
תשובות לפרק הפועל - שלמים
תשובות לפרק הפועל - מרובעים
תשובות לפרק הפועל - חסרים
תשובות לפרק שם העצם
תשובות לפרק שם המספר
תשובות לפרק התחביר -חלקי הדיבור
תשובות לפרק התחביר - הסמיכות
תשובות לפרק התחביר - נושא, נשוא ומשלימי המשפט
תשובות לפרק המשפט השמני
תשובות לפרק - משפטים שאינם פשוטים
סדר המילים במשפט ודרכים למסירת מידע
תשובות לפרק הבנת הנקרא והבעה הבנת הלשון
תשובות לפרק תורת ההגה והפועל
תשובות לפרק שם המספר
תשובות לפרק תצורת השם
תשובות לפרק תחביר ושחבור
מדריך דידקטי למורה לשון על כל לשון - שלב א
תשובות לפרק הפועל
תשובות לפרק שם העצם
תשובות לפרק שם המספר
תשובות לפרק תחביר
תשובות לפרק אוצר המילים והמשמעים
תשובות לפרק הבנה והבעה
תשובות לפרק הבנת הנקרא והבעה לשון על כל לשון - שלב ב
תשובות לפרק הפועל
תשובות לפרק תצורת השם
תשובות לפרק תחביר
תשובות לפרק לשון המקורות
מדריך דידקטי למורה
סיכום וכתיבת חיבור כללי
מדריך למורה מאה מושגים שלי
קישור לאתר לשונט מילון מושגים
מאגר מידע בנושאי הלשון העברית מאגר מידע בלשונט
קישור לניבון של נעמן אופיר ניבון
מתוך אתר לשונט מבחני בגרות בלשון